Өнөөдөр ажиллах шинжилгээ болон дархлаажуулалтын цэгүүд

2021 оны зургаадугаар сарын 7-нд Улаанбаатар хотод явуулын 12, суурин 41 цэгт 103 багийн 552 эмч, ажилтан ажиллаж, 13.115 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөлөө.

Мөн зургаан цэгт шинжилгээ авахаар болжээ. Шинжилгээний цэгүүд:

Дархлаажуулалтын цэгүүдийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.

SHARE