Санал хураалт Сүхбаатар аймагт хамгийн их буюу 47.7 хувьтай байна

 

Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хорооноос Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын сонгуулийн санал хураалтын явцыг танилцууллаа. Өнөөдөр 15:00 цагийн байдлаар нийслэлд сонгогчдын ирц 27 хувь байгаа бол аймгуудын хэмжээнд нийт сонгогчийн 35.2 хувь нь саналаа өгчээ.

Улсын хэмжээнд сонгогчдын ирц 31.5 хувь байна хэмээн Сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээлэв

Сонгогчдын ирц

 

SHARE