Шилдэг туслах дүрийн шагнал өгчихмөөр хөгжилтэй гэрэл зургууд

Зарим зургийг өнгөц харахад гоц гойд юмгүй жирийн мэт. Гэвч анзаараад сайн ширтвэл тэнд нэг зураг-алаач юмуу эсвэл шилдэг туслах дүрийн шагнал өгчихмөөр нэгэн ажиглагдах нь бий. Иймэрхүү зарим зургийг түүж орууллаа.

 

SHARE