Сүхбаатарын талбайн автомашины зогсоолыг өнөөдрөөс эхэлж буулгана

2006 онд Сүхбаатарын талбайн 2,5 га газарт газар олгосон байдаг. Тухайн үедээ “Ю Би Констракшн” ХХК усан ориглууртай газар доорх байгууламж барина гэж уг газрыг авсан байдаг. Ингээд усан ориглууртай газар доорх байгууламж барих төсөл сонгон шалгаруулалт зрласан боловч өнөөдрийг хүртэл зориулалтынх нь дагуу ашиглаагүй автомашины зогсоол болгосон байна.

 Өнөөдрөөс эхлэн уг газрыг чөлөөлөх бөгөөд цаашид хот нийтийн эзэмшлийн уг талбайг зориулалтынх нь дагуу ашиглана гэдгээ онцоллоо.

SHARE