Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд таван хорооны 250 айл өрхөд нүүрс тараалаа

SHARE