Онцлох

УЛС ТӨР

Засгийн газрын тэргүүн Кибер аюулгүй байдлыг хамгаална

2021.12.16  Сүүлийн 10 гаруй  жил янз бүрийн шалтгааны улмаас хойшлогдоод  байсан Кибер аюулгүй байдлын тухай анхдагч хуулийг парламентад хэлэлцэн батлав. “Кибер аюулгүй байдлыг хангах...